GROEN. DUURZAAM. UNIEK.

HOFSTEDE AAN DE DREEF.

HOFSTEDE AAN DE DREEF.

Een boerderij gelegen aan de Achtmaalseweg 111 in Zundert, aan de rand van de bebouwde kom. Op het perceel bevindt zich een monumentale langgevelboerderij, met daarachter een stuk grond van ongeveer 2 hectare. Aan de westzijde van het perceel is een bomenlaan gelegen (met eeuwenoude eikenbomen), genaamd “de dreef”, die op dit moment gebruikt wordt als fiets- en wandelpad. 

In de bestaande bebouwing worden op zichzelf staande woningen ontwikkeld in dezelfde oude stijl van het boerenerf. De karakteristieke elementen van het boerenerf en de boerderijwoning, oorspronkelijk uit 1908, blijven behouden. Per woning varieert de oppervlakte tussen de 50 m2 en 85 m2. In het midden van de woningen bevindt  zich een binnentuin met boomgaard, deze is enkel toegankelijk voor bewoners van het erfIedere woning is levensloopbestendig uitgevoerd, waardoor deze zeer geschikt is voor mensen boven de 55 jaar. Alle wooneenheden zijn duurzaam uitgevoerd, met onder andere zonnepanelen, warmtepompen en wateropslag wordt gestreefd naar woningen die het milieu niet belasten.

De visie van dit project is om mensen die van het buitenleven houden langer in het groen te laten wonen. Door met behoud van de eigen privacy, samen te wonen op één erf, gaat het vereenzaming op latere leeftijd tegen.

Aan de dreef staat de Vlaamse Schuur welke ingericht wordt als ontmoetingsruimteDeze ruimte is geschikt om te gebruiken als ontmoetingsplaats voor bewoners, de recreatieve bezoeker voor een kleine kaart en groepen met educatieve doeleindenDaarnaast is er een terras aan de Vlaamse Schuur gekoppeld waar de recreatieve bezoeker van de tuin tot rust kan komen om wat te drinken en een hapje te eten. 

Tot slot zal er een streekproductenwinkel op het erf worden geopend, waar producten uit de regio en groenten en fruit uit de eigen tuin worden verkocht.


TUIN AAN DE DREEF. 

Achter het boerenerf komt een professioneel aangelegde tuin die toegankelijk is voor het publiek. De tuin achter het boerenerf wordt een natuurlijke tuin, aansluitend aan de dreef en de boerderij. De tuin wordt overzichtelijk ingericht met wandelpaden en een waterpoel, perken met bloemenmengsels en een houtwal met insectenhotels er in. Ook zal een gedeelte van de tuin ingericht worden tot moestuin, met vergeten groenten en fruitbomen. Variëteit staat centraal in de tuin, daarom komen er verschillende struiken in allerlei vormen en maten, grootgroen, afgewisseld met gras-, dier en waterpartijen. Alles in de tuin is ingericht op het behoud van het natuurlijke ecosysteem. Een ecologische plek waar dieren en insecten zich thuis voelen, zich kunnen ontplooien en leven.

De tuin is een educatie- en inspiratieplek voor iedereen die geïnteresseerd is in tuinieren en de werkzaamheid van de natuur. Scholen, bedrijven en groepen kunnen langskomen voor een educatief lesprogramma op maat over de groei en bloei van flora en fauna en lessen over de natuur. Het is een inspiratieplek voor mensen om ook zelf groenten en fruit te kweken, biologisch en gezond te eten en inzicht te krijgen in een (meer) zelfvoorzienend leven. Het onderhoud van de tuin gebeurt onder leiding van de professionele tuinbeheerder. Samen met medewerkers, bewoners en vrijwilligers worden de tuinwerkzaamheden gedaan en wordt afgestemd wat in de moestuin gekweekt wordt.

Het boerenerf met de bijbehorende tuin en activiteiten is een plek om samen de natuur te beleven, samen te ontwikkelen en samen te ontmoeten. Kortom: de tuin is een plek waar mensen (jong en oud) met elkaar en de natuur verbonden zijn. 

Nieuws

Radicaal, realistisch en realiseerbaar

Naar aanleiding van de prijsvraag Brood en Spelen was op 6 februari jl. de manifestatie ‘radicaal, realistisch en realiseerbaar’ in het provinciehuis, ‘s-Hertogenbosch. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde alle prijswinnaars de eigen plannen. Plannen om uiteindelijk te komen tot nieuwe perspectieven voor het platteland. 

Prijswinnaar Hofstede aan de Dreef presenteerde ook haar uitgewerkte plannen op deze manifestatie. Dit zijn enerzijds plannen om te komen tot een vernieuwd boerenerf aan de Achtmaalseweg 111, een boerenerf voor meerdere bewoners met openbare tuin. Anderzijds is dit de gebiedsgerichte aanpak om met de sloopbonusregeling overtollige stallen en schuren te saneren. 

Het was een positieve bijeenkomst waar veel bestuurders en mogelijk makers aanwezig waren. Wethouder Patrick Kok bracht nog verrassend nieuws vanuit gemeente Zundert: namelijk een principeakkoord vanuit het college op de voorgestelde plannen voor de sloopbonusregeling en Hofstede aan de Dreef!

Hofstede aan de Dreef gaat de komende periode aan de slag met de twee belangrijkste vraagstukken: de bestemmingswijziging in samenwerking met de gemeente Zundert en het beantwoorden van het financiële vraagstuk. 

Een samenvatting van de bijeenkomst is hier te lezen.  

Meer informatie over de inzending bij de prijsvraag Brood en Spelen. 

Meer informatie over het proces rondom de bestemmingsplanwijziging.

Hofstede aan de Dreef draagt bij aan de transitie van het buitengebied in de gemeente Zundert

Hofstede aan de Dreef is meer dan de ontwikkeling van het boerenerf aan de Achtmaalseweg 111 te Zundert. Het draagt bij aan de transitie van het gehele buitengebied in de gemeente Zundert. Door middel van een sloopbonusregeling kan er een oplossing geboden worden voor de problematiek rondom de Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB). 

In de voorgestelde sloopbonusregeling wordt elders binnen de gemeente overtollige bebouwing gesloopt op een VAB-locatie en worden geclusterde wooneenheden toegevoegd op een unieke locatie zoals Achtmaalseweg 111. 

Het slopen van overtollige bebouwing in het buitengebied zorgt er onder andere voor dat criminele activiteiten tegengegaan worden, asbest gesaneerd wordt en dat het landschap niet verloedert. Daarnaast kan het een oplossing bieden voor eigenaren van VAB-locaties, door gezamenlijk op te trekken kan de bestemming gewijzigd worden en wordt een perceel makkelijker verkoopbaar. 

Hierdoor beantwoordt de ontwikkeling op de locatie Achtmaalseweg 111 twee opgaven. De eerste opgave is het voorkomen van langdurige leegstand in het buitengebied. Het is een gemeentebreed vraagstuk en heeft als kans om het buitengebied van Zundert een transitie te geven. De tweede opgave is het creëren van woningen voor mensen boven de 55 jaar. 

Bent u eigenaar van een VAB-locatie binnen de gemeente Zundert en wilt u meer informatie over deze sloopbonusregeling, dan kunt u contact met ons opnemen middels het contactformulier op deze website. 

Binnen de gemeente Zundert komen de komende 10 jaar veel VAB-locaties leeg te staan. De gemeente Zundert kent veel locaties in het buitengebied, waar de agrarische activiteiten al beëindigd zijn, vaak zijn deze locaties niet meer geschikt om een agrarisch bedrijf voort te zetten. Om leegstand van VAB locaties te voorkomen is stimuleren van vrijkomende agrarische bedrijfslocaties wenselijk. Meer informatie over VAB is hier te vinden op de website van Provincie Noord BrabantEen filmimpressie van het plan

Filmmateriaal op de locatie Achtmaalsweg 111 te Zundert: een impressie van het plan, de locatie het verhaal en de initiatiefnemers.

Provincie Noord Brabant heeft in samenwerking met de initiatiefnemers van het plan een kort filmpje gemaakt op de locatie in Zundert. De beelden geven een korte indruk van de locatie zoals deze op dit moment is: een oud boerenerf gelegen aan een dreef met een stuk grond.

Bekijk hier het filmpje.

Om te komen tot een realisatie van het plan zullen er nog een aantal stappen ondernomen dienen te worden. Meer informatie over de voortgang is te vinden op deze website.

Plan uit Zundert valt in de landelijke prijzen

Plan uit Zundert valt in de landelijke prijzen! De prijsvraag Brood en Spelen is in het leven geroepen om in o.a. Noord Brabant tot oplossingen van het buitengebied te komen. Met de prijsvraag werd een beroep gedaan op boeren en ondernemende grondeigenaren: Ontwikkel samen met ontwerpers en anderen met vernieuwende ideeën perspectieven voor het platteland.

Kansrijke en innovatieve ideeën voor vernieuwing op het platteland. Dat was het doel van de ontwerpprijsvraag Brood en Spelen. Initiatiefnemers Floris Alkemade (Rijksbouwmeester) en Berno Strootman (Rijksadviseur voor het Landschap) roepen grondeigenaren in Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland en ontwerpers op om gezamenlijk radicale, realistische en realiseerbare voorstellen uit te werken voor de grote opgaven waar het platteland voor staat.

De plannen voor de Achtmaalseweg 111 is één van de prijswinnaars. 

Wilt u meer weten over de prijs en het plan? Kijk dan op de website van Brood en Spelen.